axisFlexSubBanner

Videoenkoders och dekoders från Axis möjliggör övergång till digital bevakning

Ruukki moderniserar bevakningssystemet på sin anläggning i finska Raahe

Subscribe to Customer Stories RSS

Ruukki moderniserar bevakningssystemet på sin anläggning i finska Raahe
Axis lösning med videoenkodrar och dekodrar gör det möjligt för oss att modernisera vårt kamerasystem samtidigt som bevakningen upprätthålls dygnet runt. Vi ser det dessutom som positivt att kunna byta ut våra analoga kameror efter hand. Det är för stora investeringar för att bytas ut innan livslängdens slut.“ Juha Korpela, Teknisk Expert på Rukki.

Uppdrag

Ruukki Metals, som ingår i den finska koncernen Ruukki, producerar, förädlar och tillhandahåller metalbaserade lösningar till bygg och verkstadsindustrin. Ruukki koncernen har 11 700 anställda och är verksamt i 27 länder. Huvudkontoret ligger i Helsingfors och nettoomsättningen uppgår till cirka 2 400 MEUR.Ruukis största stålverk i Finland finns utanför Oulu, söder om Raahe, och producerar och förädlar främst hårt stål för bilindustrin. Järnmalm tas från ett flertal olika gruvor, (bl.a.) från Kiruna och varje år anländer och avgår 800 skepp, 55 000 lastbilar och 30 000 tågvagnar till och från Ruukki med laster av järnmalm och bearbetat stål. Produktionsprocesserna och anläggningsområdet bevakas från flera kontrollrum av kameror. De äldre analoga bevakningssystemen har nu nått sin maximala kapacitet och behöver moderniseras likaså finns det ett behov av bättre bildkvalitet och möjlighet till intelligenta funktioner i kamerorna.

Lösning

De analoga kamerorna är installerade över hela området och styrs via så kallade videomatriser från totalt 40 kontrollrum. Varje kontrollrum hanterar mellan 40 – 100 kameror. De analoga systemen har uppgraderats till sin yttersta gräns men ett byte av alla kameror på en gång var inget alternativ, dels av kostnadsskäl, dels för att bevakningen måste vara igång dygnet runt, sju dagar i veckan. Ett alternativ var istället att installera enkodrar och dekodrar för att i en övergångsfas kunna modernisera systemen och få de fördelar som en IP-baserad lösning ger. Ett skalbart system, kostnadseffektivt med möjlighet till intelligenta funktioner. Lösningen kan liknas vid en virtuell videomatris som har ett enkelt användargränssnitt och ett IP systems fördel av att kunna växa obegränsat. Enkodern omvandlar kamerans analoga signaler till digitala. Dekodern gör det möjligt för monitorn eller TV-skärmen att visa videon.

Resultat

Axis partner Noatek påbörjade under 2010 installationen av Axis enkodrar och dekodrar. Projektet förväntas pågå under tio år och efter hand kommer alla analoga kameror vara ersatta av nätverkskameror och hela bevakningssystemet vara IP-baserat. Uträkningar visar att Ruukki sparar 50% av kostnaden genom att byta ut de analoga matrissystemen mot videoenkodrar och dekodrar istället för att installera ytterligare analoga matrissystem för att täcka anläggningens behov.

http://www.eet.fi     

Find more stories using the following keywords:
factory monitoring, industrial production monitoring, production line, process control, production line surveillance, analog to network video migration
axisFlexSubContent