axisFlexSubBanner

Axis Communications AB:n videoenkooderit ja dekooderit mahdollistavat siirtymistä digitaaliseen valvontajärjestelmään

Ruukki modernisoi Raahessa sijaitsevansa valvontajärjestelmänsä

Subscribe to Customer Stories RSS

Ruukki modernisoi Raahessa sijaitsevansa valvontajärjestelmänsä
Axis Communicationsin videokoodereiden ja dekoodereiden avulla voimme modernisoida kamerajärjestelmämme, mutta valvoa prosesseja sekä tehdasaluetta silti koko ajan ympäri vuorokauden. On myös hyvä, että voimme vaihtaa analogiset kameramme uusiin vähitellen. Kamerat ovat liian kalliita vaihdettaviksi niiden ollessa vielä toimintakunnossa.“ Juha Korpela, Rukki.

Tehtävä

Ruukki Metals joka on osa Suomalaista Ruukki-konsernia tuottaa, jalostaa ja toimittaa metalliin perustuvia komponentteja ja järjestelmiä rakennus- ja konepajateollisuudelle. Ruukki konsernilla on 11 700 työntekijää 27 maassa. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yrityksen nettoliikevaihto on noin 2 400 miljoonaa euroa. Ruukin suurin terästehdas sijaitsee Raahessa Oulun eteläpuolella. Tehdas tuottaa ja jalostaa lujaa terästä esimerkiksi auto-, laiva- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Tehdas saa rautamalmia useista eri kaivoksista, mm. Kiirunasta, ja tehtaalle saapuu ja sieltä lähtee joka vuosi 800 laiva-, 55 000 kuormaauto- ja 30 000 junavaunulastia rautamalmia ja työstettyä terästä. Tuotantoprosesseja ja tehdasaluetta valvotaan kameroilla useista valvontahuoneista käsin. Tehtaan vanhat analogiset valvontajärjestelmät ovat nyt kapasiteettinsa äärirajoilla ja modernisoinnin tarpeessa. Lisäksi kameroiden kuvalaatua oli tarvetta parantaa ja niissä tarvittiin uusia älykkäitä toimintoja.

Ratkaisu

Koko tehdasalueelle asennettuja analogisia kameroita ohjataan niin kutsutuilla videomatriiseilla yhteensä 40 valvontahuoneesta käsin. Kustakin valvontahuoneesta valvotaan 40–100 kameraa. Analogista järjestelmää on päivitetty äärirajoilleen, mutta kaikkia kameroita ei pystytty vaihtamaan kerralla, toisaalta kustannussyistä ja toisaalta siksi, että tehdasaluetta on pystyttävä valvomaan ympäri vuorokauden seitsemän päivää viikossa. Vaihtoehtona oli asentaa videoenkoodereita ja dekoodereita, joiden avulla pystyttiin modernisoimaan järjestelmä siirtymävaiheessa ja hyötymään samalla IP-pohjaisen ratkaisun tarjoamista eduista. Ratkaisua voidaan verrata helppokäyttöiseen virtuaaliseen videomatriisiin, jota voidaan IP-järjestelmän tavoin kasvattaa rajattomasti. Videoenkooderi muuntaa kameran analogiset signaalit digitaalisiksi. Dekooderin avulla voidaan puolestaan näyttää videoita tietokoneen näytöllä tai analogiselta monitorilta.

Tulos

Axisin kumppani Noatek aloitti Axis Communicationsin enkoodereihin ja dekoodereiden asentamisen vuonna 2010. Arviolta kymmenen vuotta kestävän projektin aikana kaikki analogiset kamerat korvataan vähitellen verkkokameroilla ja koko valvontajärjestelmästä tehdään IP-pohjainen.

http://www.eet.fi     

Find more stories using the following keywords:
factory monitoring, industrial production monitoring, production line, process control, production line surveillance, analog to network video migration
axisFlexSubContent