axisFlexSubBanner


September 15, 2011

Axis ökar sin globala närvaro och etablerar försäljningskontor i Mexiko

Axis expanderar sin globala verksamhet och i dagarna öppnas försäljningskontor i Mexiko. Axis ser ett stort intresse för nätverksvideo på marknaden och med lokal närvaro stärker företaget möjligheten att bearbeta marknaden i Centralamerika.

Axis har sedan årsskiftet ökat sin globala närvaro med egen personal i Tjeckien, Ungern, Turkiet och Saudiarabien. Idag har företaget närvaro med egen personal i 37 länder. Per den 31 augusti hade Axis 1061 anställda, en ökning med 147 personer sedan årsskiftet.

"Den förväntade tillväxten för videoövervakningsmarknaden fortsätter att vara hög. Efterfrågan på nätverksvideoprodukter ökar och vi har sett ett fortsatt inflöde av projekt för installationer inom detaljhandeln, transportsektorn och i offentliga miljöer. Fördelarna med nätverksvideo när det gäller bildkvalitet och kostnadseffektiva installationer fortsätter driva teknikskiftet på samtliga marknader ", säger Ray Mauritsson, VD för Axis.

Axis utvecklar och marknadsför nätverksvideoprodukter och driver teknologiskiftet inom säkerhetsbranschen från analog till digital övervakning. Idag utgör den globala marknaden av nyförsäljningen av nätverksvideoprodukter cirka 30 procent, 2015 förutspås siffran vara cirka 50 procent.

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Download PDF-version

axisFlexSubContent